HUURVOORWAARDEN

Wij zorgen goed voor onze boten. Wij verwachten van u dat u dat ook doet. Voor ons en uw plezier zorgen wij ervoor dat de boot en haar uitrusting altijd up-to-date en tiptop in orde zijn. Op het water mag je ook niets anders verwachten. Met pech of ongevallen stapt u niet eenvoudig uit en kunt u niet naar het eerstvolgende huis om even hulp te vragen. Om misbruik en roekeloos gedrag te beperken vragen wij een borgsom. Ook het eigen risico bij schade is daarom hoger dan bij het huren van een auto. Boten zijn nu eenmaal kostbaar. Ondanks de moderne techniek is het nog altijd mogelijk om schade te varen. Wij vragen u dan ook om te gaan met uw gehuurde boot alsof van uzelf.

Dit gezegd te hebben zijn er een aantal verplichtingen en regels die we hieronder benoemen:

 1. Al onze boten hebben WA en cascoverzekering.
 2. Wij als verhuurder zorgen er voor dat de boot compleet en in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 3. Wij wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid en respect te hebben voor de omgeving, natuur, mede opvarenden, mede watersporters en plaatselijke regels. U bent ten alle tijden aansprakelijk voor schade en de gevolgen daarvan.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel / ongeval wat het directe gevolg is van een gebrek aan het door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
 5. Restrictie vaargebied: IJsselmeer is uitgesloten als vaargebied, tevens na zonsondergang is niet toegestaan.
 6. De minimum leeftijd van de huurder is 21 jaar. Deze dient ten alle tijden aan boord te zijn.
 7. Wij hanteren een aantal gedragsregels voor het gebruik van onze boten. U houdt zich tijdens het varen aan de plaatselijke regels en u volgt instructies van bevoegde personen op. Overmatig gebruik van alcohol en / of andere verdovende middelen staan wij niet toe. Bij overmatig gebruik kunnen wij u gebieden terug te keren naar een door ons aangewezen aanmeerplaats of beëindiging van huurovereenkomst.
 8. Mocht u met de gehuurde boot onverhoopt in een lastige situatie komen of door pech getroffen zijn dan staan wij u ten alle tijden bij. U dient ons daarom altijd op de hoogte te stellen.
 9. Borg voor huurboot bedraagt €250,00 middels een machtigingsformulier met een eigen risico van maximaal €250,00. En dient samen met een geldig i.d. gekopieerd te worden.
 10. U neemt als huurder de boot in ontvangst op de afgesproken tijd en locatie en controleert vóór afvaart op schade en aanwezige uitrusting en meldt gebreken direct aan verhuurder.
 11. Onze boten zijn niet geschikt om te trekken/slepen in wat voor zin/aard van soort en is daarom verboden.
 12. In geval van reservering vragen wij als verhuurder een vooruitbetaling. In geval de huurder de vooruitbetaling niet tijdig voldoet dan wel het gehuurde niet tijdig in ontvangst neemt, kan huurder aan zijn reservering geen rechten ontlenen.
 13. Annuleringen: U mag minstens 1 week van te voren Bij cancelen word wel €10 administratie kosten gerekend. Zolang onze boten kunnen varen, kunnen we na deze week geen restitutie geven op de aanbetaling. Dit betekent dat wanneer U ZELF om wat voor reden dan ook de boot niet kunt afhalen (corona, kind ziek etc) wij nog steeds onze boot kunnen laten varen wij u daarom niet uw aanbetaling terug betalen.
 14. Voor uw veiligheid kunnen wij als verhuurder, vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 4 of meer), besluiten om u niet uit te laten varen. In overleg zal er te allen tijde naar een oplossing worden gezocht. Hetzij een ander opstappunt of datum.
 15. Honden zijn toegestaan in onderste ruim. Neem zelf een kleed mee waarop u hond kan plaats nemen. Honden mogen niet op de kussens. Indien de boot vies (vol haar) ingeleverd word, worden er extra schoonmaak kosten gerekend. (€50)
 16. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de boot (o.a. haven, brug, kade, sluis, en liggelden, (extra) brandstof e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
 17. Al onze boten zijn voor maximaal 6 personen. Dit is inclusief kinderen ongeacht leeftijd of gewicht!
 18. Corona regels: Deze kunnen aangepast worden naar gelang door RIVM verstrekte info.  Daarom zorgt u er zelf tijdig voor dat u  op de hoogte bent. We houden deze bij op onze site: www.zuidwaard.nl/corona. Of staat aangegeven bij verhuurkantoor. Zuidwaard Watersport is niet aansprakelijk voor verkeerd geïnterpreteerde regels.
 19. Huurvoorwaarden kunnen aangepast worden. De actuele huurvoorwaarden staan op de site.

TEAM ZUIDWAARD WATERSPORT WENST U VEEL VAARPLEZIER!