HUURVOORWAARDEN

Wij zorgen goed voor onze boten. Wij verwachten van u dat u dat ook doet. Voor ons en uw plezier zorgen wij ervoor dat de boot en haar uitrusting altijd up-to-date en tiptop in orde zijn. Op het water mag je ook niets anders verwachten. Met pech of ongevallen stapt u niet eenvoudig uit en kunt u niet naar het eerstvolgende huis om even hulp te vragen. Om misbruik en roekeloos gedrag te beperken vragen wij een borgsom. Ook het eigen risico bij schade is daarom hoger dan bij het huren van een auto. Boten zijn nu eenmaal kostbaar. Ondanks de moderne techniek is het nog altijd mogelijk om schade te varen. Wij vragen u dan ook om te gaan met uw gehuurde boot alsof van uzelf.

Dit gezegd te hebben zijn er een aantal verplichtingen en regels die we hieronder benoemen:

 1. Al onze boten hebben WA en cascoverzekering.
 2. Wij als verhuurder zorgen er voor dat de boot compleet en in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 3. Wij wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid en respect te hebben voor de omgeving, natuur, mede opvarenden, mede watersporters en plaatselijke regels. U bent ten alle tijden aansprakelijk voor schade en de gevolgen daarvan.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel / ongeval wat het directe gevolg is van een gebrek aan het door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
 5. Restrictie vaargebied: De Waddenzee is uitgesloten als vaargebied, tevens na zonsondergang is niet toegestaan.
 6. De minimum leeftijd van de huurder is 21 jaar. Deze dient ten alle tijden aan boord te zijn.
 7. Wij hanteren een aantal gedragsregels voor het gebruik van onze boten. U houdt zich tijdens het varen aan de plaatselijke regels en u volgt instructies van bevoegde personen op. Overmatig gebruik van alcohol en / of andere verdovende middelen staan wij niet toe. Bij overmatig gebruik kunnen wij u gebieden terug te keren naar een door ons aangewezen aanmeerplaats of beëindiging van huurovereenkomst.
 8. Mocht u met de gehuurde boot onverhoopt in een lastige situatie komen of door pech getroffen zijn dan staan wij u ten alle tijden bij. U dient ons daarom altijd op de hoogte te stellen.
 9. Borg voor huurboot bedraagt €250,00 middels een machtigingsformulier met een eigen risico van maximaal €250,00.
  Hierbij maken wij ook een kopie van een geldige id.
 10. U neemt als huurder de boot in ontvangst op de afgesproken tijd en locatie en controleert vóór afvaart op schade en aanwezige uitrusting en meldt gebreken direct aan verhuurder.
 11. Onze boten zijn niet geschikt om te trekken/slepen in wat voor zin/aard van soort en is daarom verboden.
 12. In geval van reservering mag de verhuurder een vooruitbetaling vragen. In geval de huurder de vooruitbetaling niet tijdig voldoet dan wel het gehuurde niet tijdig in ontvangst neemt, kan huurder aan zijn reservering geen rechten ontlenen.
 13. Annuleringen: U mag minstens 1 week van te voren cancelen wel word wel €10 administratie kosten gerekend. Zolang onze boten kunnen varen, kunnen we na deze week geen restitutie geven op de aanbetaling. Dit betekent dat wanneer U ZELF om wat voor reden dan ook de boot niet kunt afhalen (corona, kind ziek etc.) wij nog steeds onze boot kunnen laten varen wij u daarom niet uw aanbetaling terug betalen.
 14. Voor uw veiligheid kunnen wij als verhuurder, vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 of meer), besluiten om u niet uit te laten varen. In overleg zal er te allen tijde naar een oplossing worden gezocht. Hetzij een ander opstappunt of datum.
 15. Honden zijn toegestaan in onderste ruim. Neem zelf een kleed mee waarop u hond kan plaats nemen. Honden mogen niet op de kussens. Indien de boot vies (vol haar) ingeleverd word, worden er extra schoonmaak kosten gerekend. (€50)
 16. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de boot (o.a. haven, brug, kade, sluis, en liggelden, (extra) brandstof e.d.) komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
 17. Al onze boten zijn voor maximaal 6 personen. Dit is inclusief kinderen ongeacht leeftijd of gewicht!
 18. Corona regels: Deze kunnen aangepast worden naar gelang door RIVM verstrekte info.  Daarom zorgt u er zelf tijdig voor dat u  op de hoogte bent. We houden deze bij op onze site: www.zuidwaard.nl/corona. Of staat aangegeven bij verhuurkantoor.
 19. Huurvoorwaarden en prijzen kunnen aangepast worden. De actuele huurvoorwaarden en prijzen staan op de site.

MIETREGELEMENT:

Unsere Boote werden durch uns gut unterhalten, desgleichen wir auch von Ihnen erwarten. Um Ihrem Fahrvergnügen gerecht zu werden sind unsere Boote hervorragend ausgerüstet und technisch auf dem neuestem Stand. Bei Pech oder einem Unglück steigt man ja nicht eben aus um Hilfe zu suchen. Um Missbrauch und eventuelles Rücksichtsloses Verhalten zu erschweren fragen wir eine Bürgschaft nebst einem eigenen Risiko da Boote nun einmal teurer als Autos sind. Gehen Sie bitte mit gemietetem um als wäre es Ihr Eigentum.
Nachdem dies gesagt wurde, gibt es eine Reihe von Verpflichtungen und Regeln, die wir im Folgenden erwähnen:

 1. All unsere Boote sind Haftpflicht und Casco Versichert
 2. Der Vermieter sorgt für ein Boot in gutem Zustand der eine gute Fahrt garantiert.
 3. Wir weisen Sie auf Ihre eigene Verantwortung und Respekt für die Umgebung, Natur, Mitfahrenden und Regeln die auf dem Wasser gültig sind. Ansprüche die durch Ihr Fehl Verhalten gestellt werden fallen zu Ihren Lasten.
 4. Der Vermieter kann nicht haftbar gestellt werden für Schäden durch Unfall und an Gegenständen die durch fehlverhalten des Mieters entstanden sind.
 5. Erlaubtes Fahrgebiet: Das Wattenmeer ist ein verbotenes Fahrgebiet und auch das Fahren nach Sonnenuntergang ist nicht erlaubt.
 6. Das Minimum Alter des Mieters / Kapitän ist 21 Jahre. (Muss immer an Bord sein)
 7. Wir hantieren eine Anzahl von Verhaltensregeln für den Gebrauch unserer Boote an die Sie sich zu halten haben. Instruktionen durch befugte Personen oder Hinweis Schilder sind nachzukommen. Übermässigen Alkoholgebrauch oder Drogen werden nicht toleriert und können zur sofortigen Beendigung des Mietvertrages führen.
 8. Sollten Sie mit dem gemieteten Boot unverhofft in eine unliebsame Situation geraten sein bitte sofort Kontakt zu uns aufnehmen damit wir Ihnen helfen können.
 9. Hinterlegung für Boote: Euro 250,00 mittels Einzugsermächtigung, zuzüglich eigenes Risiko von maximal €250,-. mit Kopie eines gültigen Ausweises
 10. Sie übernehmen als Mieter das Boot zu abgesprochener Zeit und Platz. Vor der Abfahrt ist eine Kontrolle des Mietobjekts durchzuführen und eventuelle Beanstandungen direkt an den Vermieter zu melden.
 11. Unsere Boote sind in keiner Weise zum Abschleppen geeignet und daher verboten
 12. Bei Reservierung darf der Vermieter eine voraus Anzahlung fragen. Bei nicht fristgerechter Ankunft können keine rechte erstritten werden.
 13. Stornierungen: Sie können mindestens 1 Woche im Voraus stornieren. Im Falle einer Stornierung werden 10 € Verwaltungskosten berechnet. Solange unsere Boote fahren können, können wir die Kaution nach dieser Woche nicht zurückerstatten. Das heißt, wenn Sie das Boot aus welchen Gründen auch immer nicht selbst abholen können (Corona, Kind krank etc.), können wir unser Boot trotzdem fahren lassen, wir erstatten Ihnen daher Ihre Kaution nicht zurück.
 14. Zu Ihrer Sicherheit können wir als Vermieter wegen schlechter Witterung (Windstärke 5 oder mehr) entscheiden Sie nicht auslaufen Es würde dann Imme nach einer gemeinsamen Lösung gesucht werden, sei es ein anderer auslaufpunkt oder anderer Zeitpunkt.
 15. Hunde sind erlaubt in unterem Deck aber nicht auf den Kissen des Bootes. Bitte nehmen Sie selber eine Decker oder ähnliches für Ihr Tier mit worauf es Platz nehmen kann. Wenn das Boot sehr schmutzig ist (viele Haare), werden zusätzliche Reinigungskosten in Höhe von 50 € berechnet.
 16. Die Kosten die in direktem verband mit der Fahrt Ihres Bootes stehen ZB (Hafen, Brücken, Schleusen, Kaden, Brandstoff u.a.) fallen zu Ihrer Rechnung.
 17. Alle unsere Boote sind für maximal 6 Personen. Dies ist inklusive Kinder unabhängig von Alter oder Gewicht ein!
 18. Corona-Regeln: Diese können gemäß den von RIVM bereitgestellten Informationen angepasst werden. Deshalb sorgen Sie selbst dafür, dass Sie rechtzeitig informiert werden. Wir behalten dies auf unserer Website: www.zuidwaard.nl/corona. Oder ist im Vermietungsbüro angegeben.
 19. Mietbedingungen und preisen können angepasst werden. Die aktuellen Mietbedingungen und Preise finden Sie auf der Website.