Huurvoorwaarden Electrische Sloep Beach Resort:

  1. Minimale leeftijd: 18 jaar
  2. Maximaal 6 personen aan boord
  3. Niet aan 3den verhuren
  4. ONDER GEEN ENKEL BEDING HET IJSSELMEER OP!